Priser og tilskud…

Forældrebetaling inkl. alt kr. 3.799,90 pr. måned i 2024.

Tilskuddet fra kommunen udgør 7.628,10 kr.
Så samlet set koster pladsen 11.428,00 kr.
Der betales i 12 måneder om året.

Det er nemt at søge om tilskuddet, hvilket vi gør sammen og jeg sender ansøgningen til kommunen.

Vi underskriver også en pasningsaftale, med opsigelsesvarsel og andre praktiske ting, der skal være i orden. Aftalen er godkendt af Roskilde kommune.

Roskilde kommune giver søskende rabat til alle børn også selvom det ene barn passes i privat pasningsordning og det andet i et kommunalt dagtilbud.

Ring for info. om ledig plads.

Godkendelse og tilsyn...

Pasningsordningen ”Smørblomstens Naturbørn” er en privat pasnings-ordning under § 78-80  i dagtilbudsloven.

Ordningen er godkendt af Roskilde kommune, som ligeledes har tilsynspligt med pasningsordningen, hvor de bl.a.  skal føre tilsyn med sikkerhed og hygiejne samt børnenes udvikling og trivsel, de kan både komme på anmeldte og uanmeldte besøg.

Jeg har i samarbejde med kommunen fået udarbejdet en rapport med gældende regler på området, som skal være med til at sikre, at alt er i orden og forsvarligt. Den er I meget velkommen til at læse.

Pasningsordningen er godkendt efter gældende regler.
Kommunen udarbejder en rapport som alle forældre altid skal have udleveret jfr. Roskilde kommunes regler.

Jeg er godkendt af Egedal samt Roskilde Kommune.

Lindevej 15, 4040 Jyllinge.
Mobil: 40 85 50 70 (klik her)
Mail: camilla@naturbørn.nu (klik her)


Copyrights © 2017 All rights reserved – naturbørn.nu –  Terms of use | Privacy policy (Click)

Call Now Button