Privatlivspolitik / Persondatapolitik…

Indledning:
Privatpasningsordning (før privatdagpleje) skal jeg efterleve krav om beskyttelse af personlige oplysninger i henhold til databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Denne politik omfatter de personoplysninger, der er givet til mig så jeg kan udføre den ydelse som indgår i “privatpasningsordning”.

Begrebet ”Personoplysninger”:
Betyder enhver form for information om en identificeret eller identificerbar, fysik person, som defineret i henhold til databeskyttelsesloven og databeskyttelses-forordningen. Hvis du forsyner mig med personoplysninger vedrørende en anden person, bedes du sikre dig, at du har ret til at videregive disse oplysninger til os. I forbindelse med de personoplysninger som du (forældre) har afgivet om dig og dit barn er jeg dataansvarlig, dvs. behandling af de personoplysninger jeg har modtaget og modtager i løbet af aftaleforløbet.

Formålet med indsamling af personoplysningerne er at opfylde den aftale, vi har indgået om pasning af dit barn, samt at jeg opfylder mine forpligtigelser overfor Egedal & Roskilde Kommune i forhold til ”Frit valg-ordningen” (Dagtilbudsloven § 78-80).
Jeg behandler følgende oplysninger om dig og dit barn, navn, adresse, tlf.nr., e-mail og cpr-nr. I visse tilfælde kan helbredsoplysninger også indgå.
I forbindelse med godkendelse af vores aftale og varetagelse af mine forpligtigelser som børnepasser, videregiver jeg jeres personoplysninger til enten Egedal eller Roskilde Kommune.

Aftale:
Udfyldes på papir i to eksemplarer (en til dig og en til mig), kopieres og sendes til enten Egedal eller Roskilde Kommune via e-Boks. De midlertidige elektroniske kopier slettes straks, aftalen opbevares herefter elektronisk i e-Boks og et papireksemplar hos mig. Aftalen i e-Boks og papireksemplaret slettes og destrueres senest 6 måneder efter aftaleophør.

Billeder:
Er der givet samtykke til fotografering tager jeg jævnligt billeder af dit barn, disse billeder kan jf. samtykke benyttes på min hjemmeside, facebook (lukket samt evt. åben gruppe). I løbet af aftaleperioden videresender jeg billeder til dig alt efter, hvad vi løbende aftaler. Billederne tages med min iPhone, som backup af billederne anvender jeg “Skyen” (iColud/Dropbox..) – begge beskyttet med kode. Billederne slettes senest 6 måneder efter aftaleophør. Billeder anvendt jf. ovenfor slettes kun på iPhone og i “Skyen”. Trækker du samtykke til fotografering af dit barn tilbage, fjerner jeg straks billederne af dit barn på de medier de er publiceret og lageret på. Jeg gør opmærksom på, at er billederne blevet delt eller downloadet, vil det ikke være muligt for mig af fjerne billederne disse steder. Nogle søgemaskiner indeksere billeder fra hjemmesider. Det betyder, at selv om jeg fjerner billeder fra hjemmesiden eller facebook, kan billedet i nogle tilfælde stadig søges frem via en søgemaskine.

Hjemmeside:
Dine personligt identificerbare oplysninger, der samles som følge af udfyldelse af webstedets kontaktformular, vil blive slettes umiddelbart efter og ikke overladt til nogen uden din accept.
Jeg indsamler ikke personoplysninger, herunder IP-adresser, fra vores hjemmeside og placerer kun teknisk nødvendige cookies.
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Det er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Sletning og blokering af cookies kan ske ved at følge vejledningen på http://minecookies.org/cookiehandtering.

Rettigheder:
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig og dit barn. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig.
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger jeg behandler om dig og dit barn. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig og dit barn rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig og dit barn, inden tidspunktet for mine generelle slettefrister, jf., ovenfor, indtræffer.
Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Klage:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine eller dit barns personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger:
Camilla Vestergaard
Lindevej 15
4040 Jyllinge
Mobil: 40 85 50 70
Mail: camillalouisevestergaard@gmail.com

 

Jeg er godkendt af Egedal samt Roskilde Kommune.

Lindevej 15, 4040 Jyllinge.
Mobil: 40 85 50 70 (klik her)
Mail: camilla@naturbørn.nu (klik her)


Copyrights © 2017 All rights reserved – naturbørn.nu –  Terms of use | Privacy policy (Click)

Call Now Button